Extra aandacht en expertise

De reken, taal - en leeslessen worden gegeven op drie niveaus. De gehele groep krijgt uitleg, de kinderen die het begrijpen gaan daarna aan het werk. De uitleg gaat verder voor de rest van de groep, waarna een groot deel ook aan het werk gaat. Voor de laatste leerlingen waarvoor dat nodig is, volgt nog extra uitleg. Als iedereen aan het werk is, begeleidt de leerkracht ieder kind bij het werken. Zo is er voor elk kind aandacht dat past bij zijn of haar niveau.

Op De Keerkring werken twee intern begeleiders, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht als er zorg over een leerling is en kijkt mee met de leerkracht.