Visie en identiteit

‘Gewoon goed onderwijs’.

De Keerkring een openbare school waar elke kind welkom is en het beste uit zichzelf kan halen! Wij bieden kinderen een vertrouwde plek en bereiden ze voor op de toekomst in de samenleving. Dit doen wij door het geven van goed taal- en rekenonderwijs en daarnaast besteden wij veel aandacht aan burgerschap en sociale vaardigheden. Elke dag dagen we kinderen uit om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.