Het team

Groep 1/2A: Laura van Vliet en Marina Welles
Groep 1/2B: Jolanda Zijdemans en Sabine Oemar Said
Groep 1/2C: Jacqueline Versluis
Groep 3: Ashley Wit
Groep 4: Agnes Langen
Groep 5: Rik Schaap
Groep 6: Kim Derks en Shirley van der Steen
Groep 7: Monique van Hasselt en Shirley van der Steen
Groep 8: Henriëtte van Dommelen en Yolanda Peters
Vakleerkrachten gym: Tim Brand, Milet Hoornaar en Thomas Dankers
Schoolassistent: Nathalie Hoekstra
Intern begeleider onderbouw: Laura Ruttmann
Intern begeleider bovenbouw: Ella Bultje
Directeur: Alice van Driel